Impregnaci provádíme namáčením v impregfnační vaně.

K impregnaci používáme Lignofix E profi color (hnědý odstín).